GMR maskiner Horsens

Vores lokale rådgivende installatør dæmpede strømforbruget med 30% ude i produktionshallerne.

Billede mangler

GMR maskiner leverer fejemaskiner, sneskrabere og større maskiner til den kommunale sektor.

Deres omfattende produktionsfaciliteter er meget strømkrævende, så enhver energioptimering er lig med rigtig store besparelser. Da virksomheden for nylig stod over for en total udskiftning af belysningen, tog de fat i deres lokale rådgivende installatør. Sammen blev de enige om optimering af al konventionel belysning i produktionshallerne.

Blandt andet blev der opsat lysarmaturer, der dæmper lyset i forhold til den mængde lys, der kommer ind udefra.

Og effektberegningerne er til at tage og føle på. Virksomheden sparer nu 30% om året i strøm.

Resultater:

  • Energibesparelser
  • Værdistigning
  • Øget trivsel og funktionalitet


* Det kan kræve en betydelig investering at opnå den oplyste besparelse. Eksemplet er konkret, men indeholder tilnærmede værdier. Nærmere oplysninger og den konkrete beregning kan fås ved Blue Install.