Midtjysk El Center A/S er grundlagt i 1934 og er en sammenlægning af el-installationsforretningerne Ove Nørholm, Hans Andersen & søn, Ikast Elservice, H. Boel og Bording Installationsforretning, som alle har et bredt kendskab til det midtjyske erhvervsliv. Virksomheden beskæftiger i dag godt 28 medarbejdere. 

Vi vil afsætte ressourcer til at udbygge og opbygge kompetence inden for de områder, som vores kunder efterlyser, således at vi er professionelle nok til at håndtere disse opgaver.