Den bæredygtige butik.

Fremtidens energi skal overvejende komme fra klimavenlige løsninger. Allerede i dag er disse løsninger så effektive, at de er økonomisk attraktive i forhold til konventionelle energikilder. Intelligente løsninger med vedvarende energi er med til at skabe en bæredygtig og grøn profil.

Butikker kan reducere CO2-udledningen og sænke udgifterne med energieffektive løsninger som solceller og jordvarme. Vedvarende energi er samtidig med til at styrke butikkens bæredygtige og grønne profil.