Undgå uvedkommende gæster.

Der er mange gode løsninger, der beskytter mod tyveri, brand og vandskade. De forskellige installationer tilpasses nemt det specifikke behov og med intelligente og trådløse alarmer, er I sikret effektivt 24 timer i døgnet.

Undgå uvedkommende gæster i butikken med videoovervågning og adgangskontrol. Giv medarbejderne øget tryghed via effektive alarmsystemer og hold et vågent øje med butikken – både dag og nat.